Produksjonsdyr

Våre veterinærer kjører ambulatorisk produksjonsdyrpraksis i Hamar, Stange, Løten og søre Ringsaker. Dette inkluderer storfe, småfe, fjørfe og gris.

Dagpraksis

Vår produksjonsdyrtelefon er på fra kl 08.00 til kl 16.00 alle hverdager. Om du ringer produksjonsdyr telefonen utenom disse arbeidstidene, vil du bli satt direkte over til den kommunale veterinærvakten for Hamar, Stange og Løten. (Dette er i 50 % av tilfellene en av våre veterinærer)

Telefontid

Akutt sykdom og skade vil til enhvertid bli prioritert uansett innringningstidspunkt. Veterinæren kan ringes hele arbeidsdagen, men vi ønsker helst at besøk som skal utføres samme virkedag «bestilles» mellom kl 08.00-10.00 samme dag eller en tidligere dag, dette for å få planlagt kjøreruten best mulig.
Innringning etter kl 11  .00 : Noe økt oppmøtetakst dersom besøket må bli tatt samme dag.

Ultralyd

Vi har en bærbar ultralydmaskin og driver mye med drektighetsundersøkelse av storfe. Bruk av ultralyd gjør at vi kan påvise drektighet tidligere, ved dag 30(28) i drektigheten.

Videreutdanning

Veterinær Synnes-Sandberg, Bolstad og Bjørndal har tatt kursdelen i videreutdanningen «Veterinæren og det moderne storfehold»  Veterinær Synnes-Sandberg er ferdig med videreutdanningen i «Småfemedisin og flokkhelse» i regi av NMBU, eksamen bestått i 2018.

produksjonsdyr