Røntgen er et uvurderlig diagnostiseringshjelpemiddel, noe dyr vil kunne ha behov for på lik linje med mennesker. Dette er noe som kan utføres her hos Hedemarken Dyreklinikk.

Hva vi tilbyr

  • Vanlig røntgen for å avdekke og diagnostisere blant annet frakturer, sykdom, kreft og andre lidelser.
  • HD-røntgen for å avdekke hofteleddsdysplasi (HD).
  • HD/AD-røntgen for å avdekke hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD).
  • Drektighetsrøntgen for å blant annet kunne telle antall valper.

Merk at det noen ganger vil være nødvendig med beroligende middel eller bedøvelse for å kunne gjennomføre røntgenundersøkelsen.

Bestill konsultasjon i dag

Du kan enkelt bestille konsultasjon hos oss ved å ringe oss på telefonnummer 623 50 001. Husk at vil kunne utføre digital røntgen i klinikken vår.

Ofte stilte spørsmål

Det finnes restriksjoner for dette, spesielt med tanke på alder. I de fleste tilfeller er det et krav at hunden må være minst 12 måneder den dagen røntgenbildet blir tatt. Er hunden av en spesialrase, er minstekravet 18 måneder. For røntgen av rygg hos dachshund er det også egne regler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Det vil rett og slett si at røntgenbildene er i et digitalt format, noe som har en rekke fordeler. For det første er bildekvaliteten mye bedre enn ved analoge bilder. For det andre er det mye raskere, noe som gjør at vi slipper å vente unødvendig på resultatene.

Pris vil være avhengig av hva slags type røntgen. Vi tilbyr blant annet HD-røntgen, HD/AD-røntgen og røntgen ved drektighet. Du kan finne vår oppdaterte prisliste her.